uitgebreide uitleg/voorwaarden
 

Er zijn tegenwoordig veel mensen die beschikken over een digitale camera. Het internet is bij uitstek een medium om digitale fotografie te verspreiden. Er zijn ook veel mensen die plezier beleven aan het fotograferen. Ten slotte zijn er velen die die de schoonheid van het Noordgroningse landschap waarderen en bewonderen. Op deze site kan iedereen zijn/haar mooiste foto's op de juiste plek laten zetten. Het principe werkt met de kaart van het gebied. De bedoeling is dat onder ieder coordinatenvakje een foto komt. Door met de muis over de kaart met thumbnails (verkleine foto's)te gaan, verschijnt de naam van de maker + het eventuele bijschrift. Als u op zo'n betreffende thumbnail klikt, opent zich een pop-up-vergroting. Zo kunt u iedereen laten genieten van uw foto: bekenden, maar ook onbekenden die middels deze site een mooi beeld van het Hoogeland krijgen.

Het streven is zo snel mogelijk de kaart 'vol te krijgen' met foto's.

 
VOORWAARDEN
Er zijn een aantal voorwaarden/spelregels:
 
1 Foto's (onderwerp naar eigen keuze, doch nadruk op karakter van het specifieke van het Hoogeland) worden digitaal aangeleverd via info@goudentandem.com, met een maximale resolutie van 640 x 480 pixels 72 dpi
2 Foto's worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en woonplaats en een bijschrift (dit kan een beschouwing, ervaring, herinnering, anekdote of opmerking zijn). Anonieme foto's worden niet geplaatst.
3 Foto's dienen samen met de bijbehorende coordinaten aangeleverd te worden (als bijschrift) zodat de redactie de foto op de juiste plek in de kaart kan plaatsen.
4 De redactie is niet verantwoordelijk voor gebruik door derden van het geplaatste fotomateriaal.
5 Indien een foto wordt aangeleverd op een plaats welke al voorzien is van een andere foto, vervalt deze andere foto; dit om de doorstroming te bespoedigen en de site actueel te houden. Dit kan dus betekenen dat een foto slechts kort geplaatst wordt. Verwijderde foto's worden opgenomen in het archief (toegankelijk via button archief)
6 Inzending is ongelimiteerd. Iedereen mag zo vaak inzenden als hij/zij wil.
7 Foto's met een aanstootgevend karakter worden niet geplaatst; dit geldt ook voor foto's met een nadrukkelijk commerciele bedoeling