Er gaat niets boven Groningen...
 

De pay off wil Nederland al jaren doen geloven dat de wereld na de stad Groningen ophoudt. Commissaris van de koningin Vonhoff zei tijdens zijn ambstermijn -ver voordat de de Groningen-promotie-campagne begon: daar waar de Waddenzee het van de polders heeft verloren, daar -het Hogeland- daar begint de wereld.

Er gaat iets boven Groningen. De weidse blik, de horizontale lijnen, de overheersende wind, de kapitale boerderijen en hun rijke historie, de immense aardappelvelden, de dreigende luchten. Er gaat veel boven Groningen. Meer dan menigeen ooit geweten heeft.

Met deze site wordt een initiatief gestart om zonder commerciele doeleinden dit prachtige gebied in beeld te brengen. Bewoners en bewonderaars worden uitgenodigd de kaart te vullen met fotomateriaal. Zodat iedereen -ook ver buiten Noord-Groningen- kan genieten van het prachtige landschap. Denk bijvoorbeeld aan familie geemigreerd naar overzeese continenten. Maar ook de argeloze westerling die een dorp als Roodeschool enkel kent van het rijtje topografie.

Het bijzondere karakter van www.beginvandewereld.nl wordt gevormd door de diversiteit van inbreng: iedereen beziet het Hoogeland vanuit zijn/haar eigen perspectief. Wat de een nadrukkelijk opvalt, ziet de ander misschien over het hoofd.

Noord-Groningen wordt met deze site op de kaart gezet!

Iedereen wordt uitgenodigd foto's te mailen, zodat de kaart gevuld wordt met allerlei persoonlijke indrukken.

 
 

Veel plezier!

Agnes den Hartogh